Press

Cycling for libraries in een notendop

Cycling for libraries in een notendop_Dutch (PDF)

Cycling for libraries – “Bibliothecarissen on the move”

Cycling for libraries is een informele internationale bibliotheekbijeenkomst (‘unconference’) en een fietsevenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor bibliotheken door zichtbaar te zijn buiten de muren van de bibliotheek. Het project ondersteunt milieubewuste waarden door de nadruk op recyclage als één van de fundamentele taken van bibliotheken. En het promoot het zich goed voelen op het werk door de combinatie van intense internationale netwerking en fysieke inspanning op de fiets. Dit evenement verzamelt jaarlijks 100 innovatieve en enthousiaste bibliothecarissen gedurende een ruime week ( van 9 á 11 dagen) voor een congres op de fiets (van 400 á 700 km). Cycling for libraries wordt al sinds 2011 georganiseerd. De eerste keer was van Kopenhagen naar Berlijn (650 km), de tweede keer liep door de Baltische staten van Vilnius naar Riga en van Tartu naar Tallinn (620 km). Belangrijkste onderwerp van gesprek op de fiets is de houdbaarheid van het bestaande bibliotheekconcept in een maatschappij waarbij het digitale gebruik van informatie en kennisdeling op het punt staat om het centrale idee van de taken van een bibliotheek grondig te veranderen. Ons doel is om voldoende zichtbaar te zijn in de landen die we bezoeken. Dit gebeurt enerzijds in samenwerking met een lokaal PR bureau om contacten te kunnen leggen met lokale en nationale media, en anderzijds door de fysieke zichtbaarheid van het fietsen in de bezochte steden en plaatsen. Waar mogelijk verhogen politie-escortes daarbij de zichtbaarheid – het helpt mensen begrijpen dat bibliotheken gehoord willen worden als een belangrijke dienst binnen een maatschappij. Zichtbaarheid is er daarnaast ook door intense aanwezigheid op sociale netwerken.
Cycling for libraries is een indrukwekkend manier om bibliotheken onder de publieke aandacht te brengen en om het belang van publieke toegang tot informatie op een nieuwe en andere manier te onderstrepen. Alle foto’s van de afgelopen jaren zijn beschikbaar voor informatieve en promotionele doeleinden.

Organisatie van Cycling for libraries

Dit evenement wordt georganiseerd door een groep actieve bibliotheekprofessionals uit Finland in samenwerking met lokale bibliotheken en bibliotheekgerelateerde partners uit de hele wereld. Het organiserende team van Cycling for Libraries in Finland is een consortium van bibliotheekprofessionals die onafhankelijk van een bibliotheekorganisatie werken om zo een nieuw platform te creëren om meningen uit te wisselen op zoek naar nieuwe ideeën voor toekomstige bibliotheken.

Tot op heden worden de tochten voor een groot deel gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs in Finland. Ons jaarlijks budget is ongeveer 70.000€. Eén derde van het budget komt van de registratiegelden van de deelnemers zelf. Daarnaast wordt er ook gewerkt met sponsoring van geselecteerde partijen. De organisatoren komen uit verschillende soorten bibliotheken en bezitten zeer diverse kennis en specialisaties. Het spreekt voor zich dat we een non-profit organisatie zijn waarbij de ongeveer 20 bibliotheekprofessionals die dit organiseren dit doen op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld:

 • Ze plannen de tours (dit werk gebeurt doorheen het jaar);
 • Ze contacteren de lokale bibliotheken en bibliotheekgerelateerde partners;
 • Ze komen samen om het programma, de bijeenkomsten, het verblijf en de catering te plannen;
 • Ze onderhouden de website, de mailinglists, en de sociale media communities;
 • Ze checken persoonlijk alle routes minimaal één keer per auto, en bij voorkeur ook een keer per fiets.

Speciale diensten onderweg 

We hebben een eigen bus met catering en een kok die zorgt voor de maaltijden en drank onderweg. We hebben ook een vierkoppig videoteam die dagelijkse afleveringen draaien en zorgen voor al het overige documentaire materiaal tijdens de tour. Zij zorgen ook voor video streaming. Daarnaast hebben ze ook extra technisch en audiovisueel materiaal bij. Eigenlijk zijn we onderweg niet enkel een groep bibliothecarissen op de fiets maar er rijden ook drie busjes, een trailer en een personenauto voor het videoteam mee voor alle bagage van de organisatoren en de deelnemers.

Deelnemers

 • +100 deelnemers die geselecteerd werden na registratie. De Amsterdam-Brussels 2013 tour is volledig uitverkocht.
 • De deelnemers van deze tour komen uit Argentinië, Wit-Rusland, België, Canada, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Peru, Quatar, Roemenië, Rusland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Ukraïne en de Verenigde Staten. Deze lijst kan mogelijk nog veranderen.
 • Deelnameprijs is 250€ en dekt voedsel, accommodatie en alle programma’s.
 • De deelnemers bereiden zelf een eigen taak voor, zoiets als schoolwerk, voor tijdens de tour. De resultaten zullen worden verzameld en worden gebruikt voor promotie en promotie,  indien mogelijk.
 • Het programma begint elke dag rond 7u30, het ontbijt gaat door om 8u, de dagelijkse informatiesessie rond 9u en om 10u beginnen we met fietsen. De gemiddelde lengte van een fietsdag is ongeveer 60km. Onderweg bezoeken we bibliotheken, organiseren we gesprekken en discussiëren we met elkaar.

Lokale samenwerking – dat is waar we echt naar op zoek zijn

Lokale help uit België en Nederland wordt bijzonder gewaardeerd. We accepteren steun van alle soorten bibliotheken en partijen: contacten, het organiseren van slaapplaatsen, plaatsen voor activiteiten en gesprekken, kennis van lokale specialiteiten, net zoals materiaal en financiële steun. We vinden het heerlijk om bibliotheken te leren kennen in hun natuurlijke omgeving, niet geïsoleerd in een presentatie in een auditorium. Dit houdt in dat er ook allerlei soorten culturele evenementen kunnen worden georganiseerd met nationale en lokale specialiteiten. Soms willen de deelnemers meer specifieke informatie verzamelen over de lokale cultuur, soms krijgen we meer dan we aan kunnen. Het is soms moeilijk om aan te geven wanneer het genoeg is. Maar we willen proberen om te zorgen voor een programma waarbij bibliotheekgerelateerde onderwerpen worden afgewisseld door culturele zaken omdat professionele inhoud onze topprioriteit is.

PR

Cycling for Libraries kwam tijdens de vorige tours uitgebreid in de media. Dat is belangrijk voor ons maar vooral voor ons vak. Bijvoorbeeld, de lokale Duitse pers had bijzondere interesse in de tour van 2011 en er was onmiddellijke en positieve reacties op de inspanningen van het lokale persbureau.

Journalisten waren bij alle tussenstops aanwezig en de reportages haalden regelmatig de dagelijkse pers. Vooral de weerklank in de Berlijnse media was opvallend, hoewel de aankomst in Berlijn zelf dan weer niet werd verslagen. In samenwerking met de publieke bibliotheken en het algemene Duitse Bibliotheekcongres was Cycling for Libraries daar een onderwerp wat meerdere dagen achter elkaar de pers haalde. In 2012 wachtten er ons in Riga in totaal vijf nationale tv-zenders op toen we arriveerden die ons wilden interviewen, mede vanwege een minister die aanwezig was en die enkele kilometers met ons mee had gefietst naar het gemeentehuis.

Maar we proberen ook zo zorgvuldig mogelijk aan te geven welk beeld we willen overbrengen via de media. Als u ideeën heeft om samen te werken, neem contact met ons op, of met de partners die hier staan vermeld.

Unconferences – Wat zijn dat?

We hebben ontdekt dat het soms moeilijk is om uit te leggen wat een unconference is, dwz de internationale uitwisseling van bibliotheekideeën en netwerkdiscussies, aan bibliothecarissen die we ontmoeten tijdens de tour. Dit heeft soms een negatieve impact op de deelname en samenwerking met lokale bibliothecarissen tijdens publieke gesprekken. Dus we hopen dat je kan mee kan helpen bij het geven van meer informatie over de aard van het Cycling for Libraries project aan bibliothecarissen. We waarderen presentaties die werden gemaakt door de deelnemers zelf, ipv kant-en-klare speeches in PowerPoint. We verkiezen gesprekken en discussies, waarmee spontaan gebrainstormd kan worden. Al onze gesprekken zijn publiek. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom, niet alleen de deelnemers op de fiets. Dus wees welkom! We willen zo veel mogelijk lokale bibliothecarissen ontmoeten in hun lokale gemeenschap en dagelijkse werkomgeving. We zijn geïnteresseerd om hun mening te horen, ook als we elkaar ontmoeten buiten hun eigen bibliotheek. Alle technische en praktische regelingen vragen bijzonder veel van onze tijd waardoor minder tijd geïnvesteerd kan worden in de gesprekken, dwz bibliotheekgerelateerde berichten en de uitvoering van ideeën tijdens de tour. We verwelkomen alle ideeën die dit deel van de tour kunnen helpen uitdiepen.

De kustroute Amsterdam–Brussel

We delen deze informatie, net zoals alle andere voorbereidende documenten met onze lokale partners via Google Docs. Op dit moment ziet de route en het dagelijkse schema er uit als volgt:

Dinsdag 18.6. –Dag 1 – Amsterdam

 • 10-12 Registratie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
 • OBA excursie
 • Lunch in OBA (halve groep lunch / halve groep excursie)
 • Bezoek aan een andere bibliotheek etc.
 • Naar slaapplaats fietsen
 • Naar kick-off party fietsen
 • Terugfietsen naar slaapplaats
 • Slapen

Woensdag 19.6 – Dag 2 – Amsterdam -> Den Haag (86km)

 • 8 -9 ontbijt
 • 9-10 inpakken
 • Naar Haarlem fietsen
 • Bezoek Haarlem Station Bibliotheek
 • Lunch aan het strand in Zandvoort
 • Fietsen naar Den Haag
 • Slapen

Donderdag 20.6. Dag 3 – Den Haag -> Delft (9 km)

 • 8-9 ontbijt
 • 9-10 inpakken
 • Bezoek aan de tuine van het Vredespaleis met KB, EBLIDA, FOBID, etc..
 • Fietsen naar Delft
 • Unconference at DOK
 • Fietsen naar slaapplaats
 • Slapen

Vrijdag 21.6. Dag 4 – Delft -> Renesse (67 km)

 • 8-9 ontbijt
 • 9-10 inpakken
 • Fietsen naar Renesse
 • Slapen

Zaterdag 22.6. Dag 5 – Renesse -> Brugge (100 km)

 • 8-9 ontbijt
 • 9-10 inpakken
 • Fietsen naar Middelburg
 • Iets doen in Middelburg
 • Fietsen naar Brugge
 • Slapen

Zondag 23.6. Dag 6 – Brugge -> Gent (47 km)

 • 8-9 ontbijt
 • 9 – 10 inpakken
 • 12  bezoek Openbare Bibliotheek Oostkamp en Bibus Zwevegem
 • Fietsen naar Gent
 • 18 – 19 Eten en rondleiding DOK Gent
 • 19 avond unconference in DOK Gent
 • Slapen 

Maandag 24.6. Dag 7 – Gent -> Affligem

 • 8-9 ontbijt
 • 9 inpakken
 • 10 bezoek Openbare Bibliotheek Gent
 • 11 bezoek Boekentoren / Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent
 • 12 Lunch in de boomgaard van de Sint-Pietersabdij Gent
 • 13 fietsen naar Dendermonde
 • bezoek Openbare Bibliotheek Dendermonde in aanwezigheid van Minister van Cultuur Joke Schauvlieghe
 • fietsen naar Affligem

Dinsdag 25.6. Dag 8 – Affligem -> Brussel

 • 8-9 ontbijt
 • 9 inpakken
 • 10 bezoek Openbare bibliotheek Affligem
 • bezoek Openbare bibliotheek Asse
 • bezoek Openbare bibliotheek Gooik
 • bezoek Nederlandstalige Openbare Bibliotheek Elsene ‘Sans Souci’ en Bibliothèque Publique Communale Francophone d’Ixelles
 • aankomst op de Grote Markt (verzamelen achter de Beurs)
 • avondfeest

Woensdag 26.6. Dag 9 – Brussel

 • 8-9 ontbijt en inpakken
 • 9 verzamelen aan het Paleizenplein
 • 9.30 vertrek vanaf het Paleizenplein naar het Luxemburgplein
 • 10 Europees Parlement: afgifte ‘memorandum’
 • 11.30 Vlaams Parlement: ontvangst en lunch (in besloten kring)
 • 14.00 bezoek Muntpunt
 • 17.30 Europees Parlement: ontvangst, bezoek parlementsbibliotheek en receptie (in besloten kring)
 • after-party

Contact informatie

Het organiserende team is te vinden op onze website (Engels).

Belangrijkste contactpersonen: Neem vooral contact op met de organisatoren mocht u dat wensen:

 • Jukka Pennanen, jukka(at)cyclingforlibraries.org, producer, oprichter, Tel. +358 40 1912191
 • Mace (spreek uit als: ‘masé’) Ojala, mace(at)cyclingforlibraries.org, de leider van de fietsbende, verantwoordelijk voor het uitstippelen van de routes en de verblijfplaatsen, sociale netwerken, etc.. Tel. +358 40 5752516

Links naar web content

Hier zijn enkele links naar informatie op het internet:

http://www.cyclingforlibraries.org/?page_id=3431

 Cycling for libraries 2013 partners in the Netherlands and in Belgium

 • Marian Koren, FOBID, koren(at)fobid.nl
 • Michel Wesseling, NVB/ISS, wesseling(at)iss.nl
 • Klaus Peter Böttger EBLIDA, peter.boettger(at)stadtbibliothek.essen.de
 • Lukas Koster, Lukas.koster(at)gmail.com (univ of Amst libr)
 • Jeroen de Boer, Jeroen(at)rumori.org
 • Eric Jan Dol, (at)dapperebas, PM
 • Gert Jan van Velzen (KB) ,gertjan.vanvelzen(at)kb.nl
 • Rubrecht Zaat (KB), Rubrecht.zaat(at)kb.nl
 • Mireille Kok, KB Communication, Mireille.kok(at)kb.nl
 • Friedel Grant (The European Library) friedel.grant(at)kb.nl
 • Maarten van Gool Den Haag Marketing, m.vangool(at)denhaag.com
 • Erik Boekesteijn, DOKlab, eboekesteijn(at)gmail.com
 • Jaap van der Geer, DOKlab, j.vandegeer(at)doklab.nl
 • Hilde Nelissen, Hilde.Nelissen(at)khlim.be
 • Julie Hendrickx, VVBAD, julie.hendrickx(at)vvbad.be
 • Joann Yeomans, IFLA, Joanne.Yeomans(at)ifla.org
 • Wietse Nijenhuis (ProBiblio) (via Peter Spuij)
 • Andre Brouwer
 • Robin Knowles and Mieke Barbe, Civic Agenda Brussels
 • Vincent Bonnet, EBLIDA Vincent.bonnet(at)kb.nl, Vincent.bonnet(at)eblida.org
 • Saskia Scheltjens, Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent
 • OCLC
 • VVBAD

Other Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

Archives